Laminatni podovi
Laminatni podovi
Zbog svojeg modernog izgleda, jednostavnog naèina montiranja i održavanja laminat ima veliki broj dekorativnih moguænosti, i zbog toga se sve èešæe upotrebljava u opremanju stambenih i poslovnih prostora.

Za razliku od parketa, laminat se sastoji od nekoliko slojeva koji su zajedno spojeni pod visokim pritiskom i visokom temperaturom.
Gornji sloj je transparentan, a sastoji se od celuloze i zasiæene melaminske smole. Taj sloj laminatu daje visoku otpornost na habanje, ogrebotine i zaštitu od visoke temperature.
Drugi sloj odnosno njegov dekorativni sloj je slika, najèešæe uzorak drveta ili kamena, koja je otisnuta na celulozni papir.
Za treæi sloj ili jezgru laminata najèešæe se koristi HDF ploèe (vlaknaste ploèe velike gustoæe). Taj sloj laminatu pruža veliku èvrstoæu na savijanje i dobro podnošenje pritiska.
Donji sloj je sloj koji pruža stabilnost i otpornost na vlagu a sastoji se od celuloze i melaminske smole.

Za odabir laminata koji æe odgovarati potrebama Vašeg doma nema pravila, ali postoje pomagala za pomoæ u donošenju odluke prilikom kupovine.
Najprije treba razmisliti gdje æe se laminat postavljati, jer nije svejedno da li æe se laminat koristi u hodniku, dnevnom boravku ili spavaæoj sobi.
Podovi u hodniku se više koriste od podova u dnevnom boravku i zato su izloženiji veæim mehanièkim utjecajima.
Dakle treba odabrati tip laminata koji æe biti otporan na odraðeni nivo habanja, a opet da se ne kupuje izuzetno otporan laminat za kojim nema potrebe i time uštede odreðena financijska sredstva.

Izaberite za svoj pod laminat zbog brojnih prednosti:

- velika otpornost na habanje, kiseline, temperaturu
- jednostavna montaža
- toplinska i zvuèna izolacija
- jednostavno održavanje
- veliki izbor boja i dezenaZaštita od sunca   |   Zatvaranje terasa   |   Natkrivanje parkinga   |   Laminatni podovi   |   Zidne obloge   |   Novosti   |   Reference   |   Kontakti   |   Naslovnica


(c) 2012-2019 Pro-Sole d.o.o. Design & software Euronet.